Znanje, spretnosti, veščine in druge vrline

Branje in sestavljanje poved

Poskusi čim hitreje prebrati poved v smeri puščic. Poveži besede na različne načine, z različnim besednim redom, da boš dobil različne povedi. Npr.: Huda ….        Ali   Včeraj…. Izberi ustrezno besedo.

Zanimiva metoda za zapisovanje učne snovi

 Pri zapisovanju učne snovi je eden od zanimivih načinov CORNELL metoda. Stran si s črtami razdelimo tako, kot prikazuje slika. Tam kjer piše ZAPISKI je prostor za NASLOV UČNE VSEBINE. Pod njim si zapisujemo,...

BRALNE SPOSOBNOSTI – RAZVOJ

Stopnja 0: predbralno obdobje (0 – 6/7 let)  • metajezikovno zavedanje  • sposobnost vidnega in slušnega zaznavanja (razločevanja in razčlenjevanja)  Stopnja 1: obdobje začetnega branja (6/7 – 7/8 let)  • asociativna zveza črka-glas  •...

TO SEM JAZ

Nova številka mesečnika https://mailchi.mp/nijz/e-mesecnik-za-mlade-iz-programa-to-sem-jaz-december-2023

Dostopnost